برچسب: پیپر سرامیکی

ceramic-fiber-paper%d9%85%d9%85%d9%85 0

کاغذ سرامیکی

کاغذ سرامیکی: کاغذ سرامیکی از پنبه نسوز و چسب آلی با ضخامت های مختلف و با دمای ۱۲۶۰ درجه سانتی گراد الی ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد ساخته می شود. الیاف های سرامیکی آلومینومی سیلیکاتی...