برچسب: نوار فایبر سرامیک

1197944035818jpg 0

نوار نسوز

نوار نسوز (نسوزصنعت آراد): انواع نوار های نسوز از دمای 230درجه سانتی گراد الی1260 درجه سانتیگراد درعرض های 1 الی 100سانتیمتردرضخامت های (1mm1/5mm2mm3mm)درانواع نوارسرامیکی.نوار فایبرگلاس.نوارفایبرسرامیکی.نوارابریشمی و…