برچسب: نخ آزبستی

nakhenasoz 0

نخ نسوز آزبستی

نخ نسوز آزبستی(نسوز صنعت آراد): این نوع نخ از الیاف آزبست تولید میشود و در انواع گرد وچهارگوش بافته شده اند.تحمل دمایی این نوع نخ 600الی720 درجه سانتی گراد میباشد.ومناسب برای محیط هایی بادمای...

asbestos-rope-250x250 0

پکینگ آزبست

پکینگ نسوز آزبست (نسوزصنعت آراد) این نوع پکینگ از الیاف آزبست تولید میشود و در انواع گرد وچهارگوش بافته شده اند.تحمل دمایی این نوع پکینگ 600الی720 درجه سانتی گراد میباشد.ومناسب برای محیط هایی بادمای...

ceramic-fiber-cloth--tape-and-rope-984 0

نخ نسوز

نخ نسوز.وطناب نسوز عرضه انواع نخ های نسوز باتحمل دمای 100درجه تا1110درجه سانتیگراد در ضخامت های مختلف 2mmالی60mmمناسب برای اواع صنایع کشور به منظور آب بند وایجاد خلع ودرپوش کوه های صنعتی و…