برچسب: فروش نوار نسوز

FiberglassAbTape 0

نوار نسوز ابریشمی

نوارنسوز ابریشمی: مشخصات:600 درجه تحمل دما ودر اندازه های 2و5و7و10سانتیمتر و ضخامت 0/2میلیمتر و باموارد مصرف بسیار متنوع در صنایع مختلف کاربرد دارد.