برچسب: ساخت قطعات تفلونی

Teflon2 0

ساخت قطعات تفلونی

ساخت قطعات تفلونی:(ptfe- پلی آمید-تفلون گرافیت و ….طبق نقشه ارائه شده ساخت وطراحی واشر تفلونی   ptfe (پلی تترا فلئور اتیلن)  

46_0 0

ورق تفلون نسوز

پلیمر های صنعتی نسوز: ورق تفلونی تفلون PTFE (در اشکال ورق تفلون ، میلگرد تفلون و لوله تفلون) همراه با ترکیبات تفلونگرافیت ، تفلون کربن ، تفلون فایبر گلاس و تفلون برنز. پلیمرهای نسوز...