دسته: ورق میکا

ورق میکا

Soft-mica-sheet-3 0

ورق میکا

ورق میکا واردات و توزیع انواع ورق میکا ی خشک ، نرم و طلقی بصورت صفجه ، رول و نوار میکادر ضخامت ها و عرض های مختلف و همینطور سفارش واردات انواع قطعات میکا...