دسته: نمد صنعتی

نمد صنعتی

نمد صنعتی 0

نمد صنعتی

نمدصنعتی (نسوزصنعت آراد) نمد های صنعتی: نمد های فشرده صنعتی (TORK ، CHINA ، INDIA) عرضه نمد صنعتی در عرض های ۱۸۰cm الی۲۰۰cm وباضخامت ۳ ، ۴ ، ۵…۳۰میلیمتر قابل استفاده برای ساخت واشر آلات روغن گیر ، ضربه...