دسته: پارچه آزبست

پارچه آزبست

818111 0

پارچه نسوز آزبستی

نسوزصنعت آراد پارچه نسوز آزبستی: این پارچه ها از الیاف هایی از جنس آزبست بافته می شوند. این پارچه های نسوز آزبستی بسیار مناسب جهت حرارت گیری و عایق کاری تاسیسات ساختمانی ، کارخانه ها ،...