دسته: کاغذ تفلون

کاغذ تفلون

کاغذ تفلون 0

کاغذ تفلون

کاغذ تفلون (پارچه تفلونی) کاغذ های تفلونی  به صورت پارچه و نواری در عرض های ۱ الی ۱۰۰ و ضخامت های ۰٫۱۳ و۰٫۲۵ به صورت چسبدار وبدون چسب با تحمل دمایی ۲۶۰ الی ۳۵۰ درجه سانتیکراد....